Każda osoba jest inna, ma za sobą różne doświadczenia, własną historię, dokonania i zainteresowania. Przebieg choroby otępiennej nie jest identyczny, a objawy otępienia mogą być u każdego różne, w zależności od wieku i zaawansowania choroby. Osoby żyjące z chorobą otępienną bardzo potrzebują, aby dostrzegać w nich to, co potrafią robić, a nie to, czego nie umieją. Potrzebują, żeby widzieć w nich ludzi, a nie chorobę.

Osoba z chorobą otępienną wymaga indywidualnego podejścia, a nie prostego zaklasyfikowania jako osoba z niepełnosprawnościami.

 

Osoby żyjące z demencją. Czego potrzebują naprawdę? - broszura informacyjna (plik w formacie PDF, rozmiar: 689 kB)

Alzheimer - rozumiem, wspieram - ulotka informacyjna (plik w formacie PDF, rozmiar: 99 kB)