Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Pupki informują, że podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się w dn. 19.09.2021 r. podjęto decyzję o następującym rozdysponowaniu funduszu sołeckiego na rok 2022:

  • Promowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu (festyn z okazji Dnia Dziecka): 2 220,30 zł;
  • Utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawy, zakup kwiatów, ziemi, nawozów): 3 500,00 zł;
  • Drogi i chodniki (budowa chodnika): 10 000,00 zł;
  • Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi (wykanie drewnianej tablicy z planem wsi oraz drewnianych strzałek kierujących na kolonie): 5 000,00 zł.

Razem: 20 720,30 zł.