Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Pupki zapraszają wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie dotyczące planowanej budowy chodnika, które odbędzie się dnia 17.10.2021 o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej.