Rada Sołecka wraz z Mieszkańcami wsi Pupki informują, że w dn. 17.10.2021 r. odbyło się w świetlicy wiejskiej spotkanie, którego uczestnikami byli Sołtys wsi Pupki, Rada Sołecka, mieszkańcy oraz Radny Bartłomiej Kolasa.

Podczas spotkania dyskutowano nad koncepcją budowy chodnika oraz alternatywnymi sposobami na poprawę bezpieczeństwa na odcinku od kapliczki do placu zabaw. Ustalono, że niezbędnym jest zaopiniowanie projektu chodnika przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dziękujemy Mieszkańcom za liczne przybycie na spotkanie.