Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza na webinarium pn. „Rozwiązania technologiczne z zakresu zbioru roślin i przechowywania plonów z uwzględnieniem metod ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się agrofagów kwarantannowych ziemniaka”,  organizowanym w dniu  10.11.2021 roku o godz. 10:00 które odbędzie się  na platformie ZOOM.

Warunkiem udziału w wydarzeniu jest zarejestrowanie się poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.wmodr.pl.Warunkiem udziału w wydarzeniu jest zarejestrowanie się poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.wmodr.pl.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę przy wpisywaniu w formularzu adresu mailowego, na który zostanie przesłany link z dostępem do webinarium.

 

Szczegółowy harmonogram webinarium (format pliku: PDF, rozmiar: 200 kB)