Plan bezpieczeństwa biologicznego jest to dokument zawierający wszelkie niezbędne informacje mające na celu monitorowanie oraz ograniczanie ryzyka wniknięcia choroby do stada niezależnie od charakteru prowadzonej produkcji. PBB powinien zawierać zarówno mapy sytuacyjne, jak i analizę ryzyka przeprowadzoną w gospodarstwie, co pozwali ocenić i ewentualnie modyfikować stan zabezpieczenia fermy pod względem biobezpieczeństwa.

 

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świniewymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie (format pliku: PDF, rozmiar: 110 kB)

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie do 300 sztuk średniorocznie (format pliku: PDF, rozmiar: 330 kB) - plik zawiera tabele

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie powyżej 300 sztuk średniorocznie (format pliku: PDF, rozmiar: 80 kB) - plik zawiera tabele oraz mapy.