W związku z rezygnacją obecnego sołtysa wsi Wołowno, wójt Gminy Jonkowo zwołuje wybory uzupełniające celem dokonania wyboru sołtysa.

Wybory odbędą się w świetlicy w Wołownie dnia 3 grudnia 2021 r. o godz. 18:00 - pierwszy termin, godz. 18:15 - drugi termin.