Decyzją Starosty Olsztyńskiego od dnia 24 stycznia 2022 roku do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie się odbywać na terenie Powiatu Olsztyńskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, czyli telefonicznie.

 

Zapisy na porady dostępne są pod numerem telefonu 500 028 046 w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.

Informacja o zasadach i zakresie udzielanej pomocy prawnej dostępna jest pod linkiem: Pomoc prawna - Powiat Olsztyński.