Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) zaprasza do udziału w II edycji konkursu „Mur, ale historia wojska polskiego”. To szansa na dofinansowanie projektów dla lokalnych społeczności. Na realizację zadań MON przeznaczy w sumie 3.000.000 zł.

 

Zachęcamy do tworzenia murali opowiadających o Wojsku Polskim i walkach o suwerenność Polski, od średniowiecza po współczesność. Prace mogą także upamiętniać ważne dla regionu wydarzenia historyczne lub przypominać o lokalnych bohaterach walk o niepodległość. Mural, nie mniejszy niż 3 metry szerokości i 3 metry wysokości, powinien zostać wykonany techniką zapewniającą 5-letnią trwałość.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wnioski należy składać do 8 czerwca 2022r.

Więcej informacji na stronie MON https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/mur-ale-historia-wojska-polskiego3