W związku ze śmiercią członka Rady Sołeckiej wsi Nowe Kawkowo, Pani Urszuli Raczak i rezygnacją z funkcji członka Rady Sołeckiej Pana Bartosza Kolasa, Wójt Gminy Jonkowo zwołuje wybory uzupełniające celem dokonania wyboru członków Rady Sołeckiej.

Wybory odbędą się na placu wiejskim przy scenie w Nowym Kawkowie dnia 24 października 2020 r. o godz.14:00 — pierwszy termin, godz.14:20 — drugi termin.

Zarządzenie nr 103/2020 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 05.10.2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających (format pliku: PDF, rozmiar: 71 kB).