Wójt Gminy Jonkowo informuje, iż Sołtys wsi Godki, w dniu 26 stycznia 2022 r. (środa) w godzinach 17:00-20:00, będzie pełnił dyżur w świetlicy wiejskiej w celu odbioru przez mieszkańców decyzji podatkowych na 2022 rok.

W dniach powszednich, w godzinach popołudniowych istnieje możliwość osobistego odbioru decyzji w miejscu zamieszkania Sołtysa