W związku z odpowiedzią Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, według której obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego spoczywa na kierownikach placówek organizujących zajęcia opiekuńcze, informujemy że realizacja w/w zajęć w placówkach, które podlegają naszej gminie rozpocznie się 18 maja br.

Otwarcie placówek w terminie 18 maja pozwoli nam możliwe dobrze przygotować się do rozpoczęcia zajęć oraz zapewnienia bezpieczeństwa zarówno dzieci jak i pracowników. 

Odpowiedź Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie (format pliku: PDF, rozmiar: 81 kB)

Zarządzenia Wójta Gminy Jonkowo nr 41/2020 i 42/2020 (format pliku: PDF, rozmiar: 109 kB)