W rozwinięciu artykułu przedstawiamy Państwu sprawozdanie z realizacji Programu współdziałania Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok.

Plik sprawozdania za 2020 r. (format pliku: PDF, rozmiar: 224 kB)