, г.
giweather joomla module

W związku z oskarżeniem mojej osoby o kradzież drewna z boiska wiejskiego w Warkałach wniesionego przez dwie mieszkanki Warkał z ul. Miłej oświadczam, że drewno które leżało od wielu lat na boisku nie było zakupione z funduszu sołeckiego i nie znajdowało się na stanie sołectwa.

Drewno to wykorzystywali niektórzy mieszkańcy do palenia ognisk i robienia przy tym imprez, co przeszkadzało i zakłócało spokój mieszkającym w pobliżu, a ponadto stwarzało zagrożenie pożarowe. W tej sprawie były kierowane wielokrotne skargi do mnie i do Pana Wójta. Po tych skargach wprowadzony został regulamin korzystania z boiska, który jest umieszczony na widocznym miejscu.

W związku powyższym na zebraniu wiejskim zaproponowałem zakup grilla stacjonarnego z funduszu sołeckiego,(który to zakup przez zebranych mieszkańców został zaakceptowany). Dzięki twykorzystaniu grilla palenie ognia jest bezpieczne i nie stwarza zagrożenia pożarowego.

Do prac społecznych, polegających na uporządkowaniu wieloletniego bardzo zaniedbanego boiska oraz placu zabaw, zaprosiłem mieszkańców podczas czynu społecznego w dniu 12.10.2019 r. Do prac zgłosiło się kilka osób, natomiast wspomniane wyżej Panie nie uczestniczyły w porządkowaniu terenu. Co więcej, wskazane mieszkanki, telefonicznie oskarżyły moją osobę o kradzież drewna.

Oświadczam zatem, że drewno przeszkadzało w porządkowaniu terenu, a uczestnicy prac porządkowych zasugerowali mi, że Pani sołtys w Porbadach boryka się z brakiem opału do świetlicy. Wspólnie podjęliśmy decyzję o przekazaniu zalegającego drewna na rzecz sołectwa Porbady..

Moim zadaniem, jako sołtysa, jest dbanie o porządek i niedopuszczenie do tego typu sytuacji. Co więcej, jestem zobowiązany do przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym, a drewno znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, gdzie mieści się żłobek oraz domy mieszkalne takie zagrożenie stwarzało.

Sołtys Jan Aleksandrowicz