Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko informatyk.

 

Opis stanowiska:

Stanowisko pracy: Informatyk

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo oraz  w siedzibach szkół, przedszkola i żłobka.

Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.

 

Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie, lub spełnienie wymogów określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
  2. wykształcenie: wyższe - kierunek informatyka, teleinformatyka lub pokrewne, średnie kierunkowe - informatyka i trzyletni staż pracy na podobnym stanowisku,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
  7. prawo jazdy kategorii B,
  8. posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy na stanowiskach wyposażonych w komputery,
  9. doświadczenie i umiejętności administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach,
  10. znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej i baz danych.

 

Zarządzenie nr 109/2021 Wójta Gminy Jonkowo z dn. 16 listopada 2021 r. wraz z załącznikami. (plik w formacie PDF, rozmiar: 165 kB)