W związku z rezygnacją obecnego sołtysa wsi Mątki wójt Gminy Jonkowo zarządza wybory uzupełniające celem dokonania wyboru sołtysa.

Wybory odbędą się  świetlicy w Mątkach dnia 09 stycznia 2022 r. o godz.15:00 – pierwszy termin, godz.15:15 – drugi termin.

 

Treść Zarządzenia Wójta Gminy Jonkowo nr 133/2021 z dnia 31.12.2021 r. (format pliku: PDF, rozmiar: 66 kB)