Dziś jest , r.
giweather joomla module

Szanowni Mieszkańcy Warkał. Informuję, że naszemu Sołectwu przyznano na 2020 r. fundusz w wysokości 30.297,67 zł, który możemy przeznaczyć na poprawę warunków życia mieszkańców.

Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy, o którym możemy sami zdecydować, daje to nam możliwość bezpośredniego wpływu na kształt naszego otoczenia. Dlatego też serdecznie zapraszamy do przekazywania pomysłów i składania propozycji przedsięwzięć służących poprawie warunków życia w naszej miejscowości.

Rozdysponowanie środków funduszu nastąpi we wrześniu 2019 r. na Zebraniu Wiejskim, o którego terminie zostaniecie Państwo powiadomieni odrębnym ogłoszeniem.

Propozycje można składać w terminie do 31 sierpnia 2019 r. pisemnie lub mailowo na niżej podane adresy:

- Jan Aleksandrowicz,11-041 Warkały, ul. Malinowa 23

- email:jan.aleksandrowicz@vp.pl

Zapraszamy do współpracy

Sołtys: Jan Aleksandrowicz